Psikolojik Testler

psikolojik-testler

 

Psikolojik Testler; bireyler hakkında herhangi bir tanıya veya bilgiye ulaşmak üzere kullanılan, onların zihinsel, duygusal, ruhsal, davranışsal, sosyal veya psikopatolojik birtakım özelliklerini, bilimsel çalışmalarla hazırlanmış, standardize edilmiş, norm, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerle, objektif bir biçimde ölçmeyi amaçlayan araçlardır.

Bu testlerin ancak uzman kişilerce, yani bir lisansa (ehliyete) sahip psikologlar veya bazı gelişimsel testler için o testin yetkinliğine sahip diğer meslek elemanları (çocuk gelişimi, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikolojik danışmanlık gibi  davranış bilimleri meslekleri) tarafından uygulanması ve değerlendirilmesi gerekir. Bir uzman veya testi uygulama yetkinliğine sahip olmayan biri tarafından uygulanmış testlerin sonuçlarının klinik ve bilimsel hiç bir geçerliliği güvenilirliği olmayacağı bilinmelidir.mentally-ill

Testler zeka, kişilik, gelişim, ruhsal durum (analitik, projektif), psikopatolojiler vb. birçok psikolojik durum ve özelliği ölçmeğe yönelik olabilmektedir. Bu geniş tanımıyla bilimsel, geçerliğe ve güvenirliğe sahip yüzlerce test vardır. KRM Gelişimde bu testlerin yaygın ve etkin kullanım alanına sahip olan bazıları profesyonel olarak uygulanmakta, en doğru sonuç ve değerlendirmeler elde edilmesine azami özen gösterilmektedir.

KRM GELİŞİM olarak test uygulama ve değerlendirme yetkinliğine sahip uzman psikologlarımız tarafından aşağıdaki testler uygulanmaktadır (Test ile ilgili bilgi için üzerine tıklayınız);

Yukarıdaki söz edilen talep edildiğinde veya uzmanlarımızın gerekli görerek önerdiği testlerin dışında, danışmanlık verdiğimiz danışanlarımıza yönelik olarak gerekli gördüğümüzde takip ve değerlendirme amaçlı olarak uyguladığımız bir takım klinik testler de mevcuttur. Bu kapsamda uyguladığımız bazı testler de şunlardır;

  • Beck Depresyon Testi
  • Hamilton Depresyon Testi
  • Beck Anksiyete Testi
  • Hamilton Anksiyete Testi
  • STAI Form 1-2 (durumluk ve sürekli anksiyete testi)
  • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Testi
  • Çocuk Depresyon Testi
  • BEDÖ (Boyuneğici Davranış Ölçeği)
  • Mini Mental Durum Testi
  • ve benzeri klinik testler…

karikatur-soru-caldim-lan-2841-I3

KRM GELİŞİM’de ilk grupta belirtilen testler test uygulama ve değerlendirme yetkinliğine sahip uzmanlarımız tarafından, talep doğrultusunda veya gereklilik halinde ücretli olarak yapılmaktadır. Ücret bilgilerine ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İkinci grupta belirtilen klinik takip ve değerlendirme amaçlı kullandığımız testler ise gereklilik gördüğümüzde ve bizden hizmet alan danışanlarımıza ücretsiz olarak uyguladığımız testlerdir.