Manik-Depresif Bozukluk

Manik-Depresif Bozukluk

Bipolar (iki uçlu) duygulanım bozukluğu olarak da isimlendirdiğimiz bu bozukluk; depresyon ve mani ataklarının ardı ardına görüldüğü bir hastalıktır. Depresyon döneminde bilinen depresyon belirtileri tabloya hakimdir. Manik dönemde ise kısaca; aşırı hareketlilik, aşırı konuşma ve taşkın davranışlar, duygusal aşırılıklar (sevinç, neşe ve öfkede taşkınlıklar), aşırı bir mutlu ve enerjik olma hali, çağrışımlarda artış ve düşünce uçuşması, cinsel dürtü ve saldırganlık dürtülerinde artma, megalomanik davranış ve sabuklamalar, bencillik, istemli dikkatte azalma, spontan dikkatte artma ve bunun gibi mani’ye özgü belirtiler görülür. Her bir atak (nöbet) dönemi bir kaç ay sürebilir ve ardından hasta normal kişilik özelliklerine geri döner. Bu döngü farklı sıklıklarda devam eder. Organik ve kalıtımsal faktörlerin hastalığın oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak tedavide kişiye özgü altta yatan nedenler iyi anlaşılmalı ve tedavi buna göre yöneltilmelidir. İlaç tedavileri yanında uygun psikoterapiler yararlı olmaktadır.

Uzm. Psikolog Bülent Korkmaz

Yorum Yaz