Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-kompulsif bozukluk (obsessive-compulsive neurosis) da nevrotik bozukluklar grubunda yer alan bir bozukluktur. Anlamsız, saçma, akıldışı ve saplantılı düşüncelerin (obsesyon) kişinin isteği ve kontrolü dışında, ısrarlı ve tekrarlayıcı biçimde zihninde yer alması ve bu saplantılı düşüncelere bağlı tutum ve davranışları (kompulsiyon) törensel ve sürekli yinelenen biçimde göstermesi şeklinde görülür. Hasta düşüncelerinin saçma ve akıldışı olduğunu kabul etmekte ancak bunların önüne geçememektedir. Temizlik, düzen, kuşku, hastalık, sayma vb. gibi farklı boyutları hastada yoğunluk kazanmış ve öne çıkmış olabilir. Tedaviye dirençli ciddi bir bozukluktur. Ancak uzun süreli bilişsel-davranışçı psikoterapiler ve analitik yönelimli psikoterapiler ile olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Uzm. Psikolog Bülent Korkmaz

Yorum Yaz