BEIER Cümle Tamamlama Testi

BEIER Cümle Tamamlama Testi

Projektif bir testtir. İki formdan oluşur. Form A 56 madde, Form B ise 67  maddeden oluşmaktadır. Beier cümle tamamlama testi bireylerin duygularını incelemede tamamlanmamış cümlelerden oluşmaktadır. Testin süre sınırı olmasa da bireyin ne kadar zamanda cevapladığına yorumlamada dikkat edilir. Bireylerin kişiliklerini değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Form A 8-16 yaşlar için;

Form B 13 yaş ve üstü için uygulanır.

Test  bireysel  olarak uygulanabildiği gibi grupla da uygulanabilen bir testtir. Bireylerden tamamlanmamış cümleleri tamamlamaları istenir. Puanlama da bu tamamlamalar üzerinden yapılır.

KRM GELİŞİM

Yorum Yaz