MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ

MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ

Envanterin Kullanım Alanı:

Mesleki Yönelim Envanteri lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılabilir. Buna göre, öğrencilere verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içinde Mesleki Yönelim Envanterinin geniş bir kullanım alanı vardır.

Mesleki Yönelim Envanteri ilgili uzmanlar, rehber öğretmenler, danışman öğretmenler ve sınıf öğretmenleri tarafından kullanılabilir. Ancak, envanterin uygulama, değerlendirme ve yorumlanmasında burada verilen açıklamalara uyulması gerekir.

 

Envanterin Kapsamı:

Mesleki Yönelim Envanteri, bir açıklama ile birlikte, her biri 6 durumu içeren 60 madde ve 360 seçenekten oluşmaktadır. Her maddede verilen 6 seçenekten her biri bir yönelim alanı ile ilgili bulunmaktadır.

Envanteri cevaplayan kişi, öncelikle olmak veya yapmak istediği durumu gösteren seçeneklerden istediği kadar seçim yapabilmektedir.

Her maddede verilen seçenekler, yerine göre, bazen kişinin olmak istediği bir meslek adamı, bazen de bir meslekle ilgili bir etkinlik biçiminde ifade edilmiştir. Bunların her bir yönelim alanına göre dağılımında gerekli denge sağlanmıştır.

 

Envanterde Kapsanan Mesleki Yönelim Alanları:

Envanterde yer alan mesleki yönelim alanları belirlenirken, Ülkemizde bir mesleğe yönelten mevcut yükseköğretim programlarının tamamı dikkate alınmıştır. Bunun için, önce mevcut yükseköğretim programlarının bir dökümü yapılmış; sonra, programlar arasındaki ilişkiler, benzerlikler ve ayrılıklar dikkate alınarak, programlar gruplandırılmıştır. Genel bilimsel sınıflamalar da göz önünde bulundurularak, gruplar üzerinde yapılan inceleme sonunda 6 ayrı mesleki yönelim alanı belirlenmiştir;

Teknik ve Fen Alanı

Sosyal Bilimler Alanı

Tıp ve Sağlık Alanı

İdare ve Ekonomi Alanı

Edebiyat ve Dil Alanı

Güzel Sanatlar Alanı

 

KRM GELİŞİM’de uzmanlarımız tarafından uygulanan envanter 8. sınıf ve Lise öğrencilerine yönelik olarak mesleki ilgi, yetenek ve buna bağlı doğru seçimleri yapabilmeleri ile ilgili oldukça güvenilir sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

Not: Mesleki Yönelim Envanteri Prof. Dr. Muharrem Kepçeoğlu tarafından oluşturulmuştur.

KRM GELİŞİM

Yorum Yaz