SCL 90-R (Symptom Check List)

SCL 90-R (Symptom Check List)

Testin Tanıtımı: Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

SCL-90R

Test Parametreleri: Somatizasyon belirtileri, Anksiyete belirtileri, Obsesyon belirtileri, Depresyon belirtileri, Psikotik beliritiler, Paranoid düşünce bozukluğu belirtileri, Fobik belirtiler, Genel belirti indeksi

Uygulanacak Yaş Grubu: 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel  ve grup olarak uygulanabilen bir ölçektir.

Uygulama Şekli: Bireye 90 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanan soru formu verilir ve formda yer alan yönergeye uyması istenir.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Üniversitelerin psikoloji, psikolojk danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ve psikiytaristler tarafından uygulanabilir. Uygulayıcının SCL-90 Belirti Tarama testini uygulaması için özel bir eğitim alması gerekmektedir.

Not: SCL 90-R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir. Hastalık tanısı konulmaz.

KRM GELİŞİM

Yorum Yaz