WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised)

WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised)

WISC-R

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised

(Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) 

WISC-R dünyada, günümüzde 6-16 yaş grubundaki çocukların zeka seviyesini belirleyen geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın zeka testidir. Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında da geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan testtir. Test zekayı oluşturan birçok farklı alanı incelemektedir. Ve bu alanlardan doğan toplam sonuç bize zekayı vermektedir.

Küçük Einstein

WISC-R zeka testi 1949 yılında David Weschsler tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra gerekli düzenlemeler yapılarak günümüzdeki haline getirilmiştir.

WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir sonuç elde etmemizi sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Uzmanın fark ettiği herhangi bir durumla ilgili de aileye danışmanlık verilebilmektedir.wisc-r

Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Testin uygulama süresi 1–2 saattir. WISC-R Zeka Ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölümü olarak iki sınıfa ayrılır;

A) Sözel

1-Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2-Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3-Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4-Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5-Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6-Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psiko-motor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.wisc-r

WISC-R Testi kullanılarak sadece IQ tayini yapılmamakta, alt testlerden elde edilen bulgular teker teker ele alınarak pek çok sonuç elde edilmektedir. WISC-R Testi gerekli bilgi birikimi ve klinik donanıma sahip uygulayıcılar tarafından yorumlandığında verimli bir sonuç elde edilir.

WISC-R Testi, zeka , zeka değişkenleri ve pek çok davranış problemleriyle ilgili öngörü elde edebileceğimiz bilgiler de içermektedir. Bunlardan bazıları,

 • Öğrenme Güçlüğü,
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Özgüven Eksikliği,
 • Okul – Sınav Kaygısı,
 • Enürezis ve Enkoprezis,
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları,
 • Uyum ve İletişim Problemleri,
 • İçe Kapanıklıktır.

Çocukların zekası oldukça esnektir, ve bir o kadar da etkileşime açıktır. Dolayısıyla WISC-R testinden aldığınız sonuçları çocuğunuzun geliştirilmesi veya dikkat edilmesi gereken yönleri olarak değerlendirmeniz hem çocuğunuzun geleceği, hem de sizin çocuğunuzla ilişkinizin korunması açısından son derece önemlidir.

WISC-R genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test sırasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunmaktadır. Bu sayede davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tanısını koyabilmede yardımcı olmaktadır. Çocuğun teste yorumu test sırasındaki sıkılma durumu, test sırasında bahsettiği konulardan çocuk ile ilgili genel bilgi edinebilmek de mümkündür. Sözel bölümü oluşturan alt testler sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinlikler de çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişim düzeyini değerlendirirken, performans bölümündeki alt testler ise çocuğun algısal organizasyon gerektiren bilişsel etkinliklerde ne durumda olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur.

WISC-R Zeka Testi’nin alt testleri arasındaki ilişkilere bakılarak çocuğun mekansal ve kavramsal yetenekleri, bilgi kazanma ve kullanabilme yetenekleri ve genel bilgisini sıralama yetenekleri gibi yetenekleri de değerlendirilebilmektedir. Bu gibi yeteneklerde çocuğun ne durumda olduğunu görmek onun eğitim planını oluşturmada eğitimcilere de yardımcı olmaktadır.

WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.

 • Aç olmamalıdır
 • Dinlenmiş olmalıdır
 • Uykusunu almış olmalıdır
 • Hasta olmamalıdır.
 • İlaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamalıdır.

Testin sonucunu etkileyecek tüm bu koşulların iyiliği sağlanmış olması gerekir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Tüm bu koşullar muhakkak sağlanmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmemesi testin sağlığı açısından olumsuz bir durum oluşturur. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

WISC-R zeka testi uygulanarak çocuğun sözel anlama-kavrama, algısal organizasyon ve dikkatinin dağılabilirliği gibi alanlardaki durumuna da bakılmaktadır. Bu gibi alanlardan herhangi birinde sorun varsa (bazen birkaçında veya hepsinde de olabilmektedir) bu durum tespit edilip gerekli uyarılar ve müdahale yapılmaktadır.

KRM GELİŞİM’de test uygulaması randevu ile ve tek oturumda gerçekleştirilmekte ve yaklaşık bir hafta içinde değerlendirme ve raporlaması yapılmakta, aileye de gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Test uygulama koşulları için bizimle iletişime geçiniz.

KRM GELİŞİM

Yorum Yaz